2011-03-16

Kärnavfall

Läser i Aftonbladet att Greenpeace protesterade idag mot den svenska kärnkraftsindustrins ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. Slutförvaringen tar 100 000 år innan kärnavfallet är ofarligt, och åsikterna går i sär om hur säker förvaringen är. Bland annat pratar man om att de kopparrör som ska innesluta avfallet kan rosta sönder. Det är lätt att ta ett beslut som ger konsekvenser först när man själv plockat ner skylten, eller?

Man hävdar med bestämdhet att förvaringen inte är farlig. Men då kanske vi kan placera avfallet några meter under huset där de bestämmande bor? Om det nu inte är så farligt menar jag? Eller så gör vi en serie leksaker av avfallet när vi ändå är i farten. Och så kallar vi serien "Kärnfull".

Följ mig gärna på twitter! http://twitter.com/ElinNorden

Inga kommentarer: