2011-03-06

Djupfryst pizza?
....för oftast brukar jag nog värma den först.

Följ mig gärna på twitter! http://twitter.com/ElinNorden

2 kommentarer:

Lars-Erik sa...

Men du ville inte gå så långt att du fyllde i "Aldrig"? Vid vilka tillfällen passar fryst pizza bäst? Vid poole en varm sommardag?

Elin sa...

Hahaha, nej, du har nog rätt. Det är "aldrig" som gäller på den :-)