2011-03-27

En dansk tiger

På ett zoo i Danmark lät man besökare klappa tigerungar om de betalade för det. Det kostade 1000 kr för 25 minuter. För detta tilltag åtalas zoo-direktören nu och avkrävs en summa på 350 000 kr.

Man har nu erbjudit åklagaren med familj att sitta och klappa tigerungar i nästan 146 timmar, det är ännu okänt hur erbjudandet mottagits.

Följ mig gärna på twitter! http://twitter.com/ElinNorden

Inga kommentarer: