2010-09-13

Generationsfråga

En färsk studie visar att äldre människor gillar att läsa negativa nyheter om yngre. En av anledningarna tros vara att det höjer de äldres självförtroende.

Enda undantaget tros vara när de läser om rån som de själva blivit utsatt för.

1 kommentar:

pub-lik sa...

En färsk studie visar att de som gjorde den gamla studien har avlidit.
Medan de unga åldras behöver de självförtroende för att bli redovisade i kommande färska studier...eller hur det nu blir