2010-05-10

Enformiga frågor

Uppmärksammade att en textrad på tv:n hamnat fel, som ibland händer i vår tid av digitaltv. Stängde av ljudet och tittade på en lite annorlunda sportintervju.

Inga kommentarer: