2011-04-05

Byråkratibajs

Det låter som ett skämt, men det är det inte. En kvinna gick en åttadagarskur i tarmrening. Anläggningen där kursen ägde rum hade för få toaletter så hon fick bajsa fritt ute på gården. Nu har hon anmält kursen till Allmänna Reklamationsnämnden. Och nu kommer min fråga. Hur kan man skriva om att bajsa på ett byråkratiskt och neutralt sätt?

Så här låter ARN:s utlåtande:
"Vilken syn deltagare i en kur av detta slag har på behovet eller betydelsen i övrigt av att enskilt kunna sköta tarmtömning kan säkert variera. Nämnden tillåter sig dock utgå från att det stora flertalet föredrar, och rent av tar för givet, att möjlighet finns till tarmtömning i enskildhet, om inte annat framgår av informationen om arrangemanget."

Eller i klartext:
"Går man en bajskurs räknar nog de flesta med att man kan få skita i fred."

(Skulle kvinnan hört av sig till Allmänna reklamationsnämnden om hon visste att tidningarna skulle skriva så här om det?)

Följ mig gärna på twitter! http://twitter.com/ElinNorden

2 kommentarer:

Baronessan sa...

Ha, ha, precis vad jag just bloggat om. Men jag hade inte läst det byråkratiska utlåtandet. Undrar om personer som skriver så där pratar så hemma också?

Elin sa...

Förmodligen! :-)
"Älskling, är du klar inne på vattenklosetten eftersom min kropp insinuerar att jag skyndsamt skulle behöva tömma tarmen i enrum."