2011-01-19

Så kan man också göra

Vi är ju många som mer eller mindre lider av tandläkarskräck. Nu läste jag om en patient i Västmanland som helt sonika svalde tandläkarborren. Ett praktiskt sätt att lösa problemet på?

Följ mig gärna på twitter! http://twitter.com/ElinNorden

Inga kommentarer: