2010-10-22

Hört idag

"Jag äter inte pasta av etiska skäl.
Italienare bor överlag alldeles för trångt."

Inga kommentarer: