2009-10-22

Tidningscitat

Ur Sydsvenskan:
Arga grannar vill ha bort sushiställe.
Restaurangägaren kommer att få sina fiskar varma.

Inga kommentarer: