2011-05-06

Ryssar i skärgården?

Nu publicerar Aftonbladet en mystisk bild som möjligen visar en främmande ubåt i Stockholm. Några privatpersoner såg något underligt i vattnet och tog kort och försvaret har nu påbörjat en hemlig utredning i ärendet. Är det ubåtsspionage på gång måhända?

Fartyg har rätt att passera genom ett annats lands yttre territorialvatten, men för ubåtar gäller detta bara i övervattensläge. Håller den sig inom territorialvattnet i undervattensläge så är det en gränskränkning.

Två snabba reflexioner:
- Territorialvatten är ett svårt ord att säga fem gånger snabbt på raken.
- Ingen förstår vad man menar om man säger att man sett en ubåt dyka upp.

Följ mig gärna på twitter! http://twitter.com/ElinNorden

Inga kommentarer: