2010-09-09

Färre filmcigaretter

En amerikansk myndighet har under lång tid granskat hur ofta cigaretter syns i amerikanska filmer från biotoppslistan. Förekomsten har minskat drastiskt, förra året hade antal "rökscener" i amerikansk film halverats jämfört med 2005.

Det har säkert någon naturlig förklaring. Lungcancer?

1 kommentar:

Fimpen sa...

För korta cigaretter