2011-11-15

Apropå BT-Kemi

Har varit tät dimma i Teckomatorp. Ska dimma verkligen vara grön?

Inga kommentarer: