2011-07-03

Hård konkurrens

Och i Kronobergs län så undrar de just nu i Älmedal varför inte det kommer några besökare till Älmedalsveckan.

Inga kommentarer: