2010-07-30

Ännu en vass bil

Jämför En vass bil!

1 kommentar:

bara undrar sa...

är uddar vassa?